Obrázek editujete kliknutím

Proc-filtr-pevnych-castic.cz

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

z pohledu zdraví na člověka

Filtr pevných částic je důmyslným zařízením, které dokáže odstraňovat či zamezovat uvolňování karcinogenních látek do ovzduší. Naftový motor produkuje velice jemné prachové částice z výfukových plynů, jejichž dopady na lidské zdraví jsou katastrofální. Ve své podstatě bychom bez aktivovaná nařízení Evropskou unií připravovali další generace o plnohodnotný život. Dlouhodobé podceňování tohoto problému by vedlo k obrovskému nárůstu onemocnění rakoviny plic. 

Nařízení Evropské unie

Právě z těchto důvodů bylo od roku 2000 nařízeno používání filtru pevných částic ve všech naftových vozidlech, které mají s uvolňováním mikro částic sazí nejcitlivější problém. V dávné minulosti byly saze viditelné pouhým okem. Tmavý kouř lnoucí se od výfuků zemědělských strojů sami o sobě varovaly, že se nevyplatí v jejich přítomnosti dýchat z plných plic.

Obrázek editujete kliknutím

Celý systém filtru dpf funguje na velice jednoduchém principu zachytávání pevných částic za pomocí porézního materiálu s polo průchodnými kanálky. Filtr se v automobilech sám regeneruje vypalováním, které nastává při udržení vyšší rychlosti po dobu několika minut. Při podrobnějším ohledání této problematiky narazíme celkem na dva způsoby čištění.

inkonka2

PASIVNÍ REGENERACE

Tento způsob regenerace probíhá pokaždé, když to dovolují provozní podmínky motoru v odpovídajících teplotách v rozmezí od 350 °C až do 500 °C. Teplota vyvolaná do těchto hodnot se postará o účinné vypálení všech zachycených částic ve filtru. Tohoto režimu se dá dosáhnout konstantním vyšším zatížením odpovídajícím rychlosti minimálně 100 km/h po dobu 5 minut. Vhodná je tedy jízda po dálnici.

inkonka1

AKTIVNÍ REGENERACE

V případě, že vozidlu nedovolíte provést pasivní regeneraci například z důvodu jízdy v městském provozu po delší dobu a filtr se pozvolna blíží ke svému úplnému naplnění, systém přejde k automatické aktivní regeneraci. Ta spočívá v uměle vytvořeným podmínkám v podobě navýšení teploty na 600°C. K této fázi dochází změnou časování vstřiků motoru v kombinaci s vyšším množstvím paliva. Dochází tak k rapidnímu navýšení spotřeby pohonných hmot. Automobil se však postará o důkladné vypálení celého filtru pevných částic.

Proč se vůbec filtry začaly používat

Filtry pevných částic se začínají používat až s příchodem proslulé normy EURO 5, která měla za úkol snížit kouřivost naftových vozidel. Toto ustanovení obrátilo automobilový průmysl vzhůru nohama a všechny společnosti vyrábějící naftová vozidla, do nich musela zabudovat filtr pevných částic, jinak by nemohla sjet z výrobních linek. Žádné moderní vozidlo vyrobeno po roce 2000 se bez něj neobejde

Dalším důvodem pro zavedení zpřísnění emisních kontrol je plíživé nebezpečí technologického pokroku. Ten má za následek, že se kouřivost každým rokem snižuje zmenšováním produkovaných sazí. Aktuální naftové vozidla dokážou uvolňovat mikročástice sazí o velikosti 0,001, které nejsou postřehnutelné lidským okem a dokážou se tak přes dýchací cesty dostat i skrze filtr plicních sklípků. Kouř tedy není vidět, ale lidský organismus si už s touto škodlivostí poradit nedokáže. 

Obrázek editujete kliknutím

To znamená, že už se nedají vykašlat a dlouhodobě až trvale se usazují v lidském organismu. Tyto karcinogenní látky pak roztáčejí kolotoč, který může pro mnoho lidí skončit onemocněním rakovinou. Cílené odstraňování dpf je tedy nemístné a přímo hraničí s veřejným ohrožením s pozvolným průběhem. Naše jednání pak má a bude mít dopady na následující generace. Ze statistického odhadu se předpokládá, že po tuzemských silnicích jezdí na milion vozidel s odstraněním filtru pevných částic.

Vozy co nemají filtr pevných částic

Starší vozy s normou Euro 4 - filtrem pevných částic vybavené nejsou a jejich majitelé se do nákupu tohoto systému zkrátka nehrnou. 

Legislativa počítá s pravidelnou obměnou vozového parku. Dosluhující stroje již dalšími nahrazovány nejsou, takže jednoho dne se ze silnic vytratí úplně. Navíc tyto vozy paradoxně nevytvářejí až takové riziko, jelikož velikost produkovaných sazí se dokáže zachytit v horních cestách dýchacích. Do průdušek a plic se vůbec nedostanou. 

Obrázek editujete kliknutím
Untitled-1

Problém nastává až u moderních vozidel bez filtru, kde jsou saze opravdu
mikroskopické a lidský organismus není vybaven adekvátní filtrací pro tyto účely. Filtr dpf je tedy z tohoto pohledu nepostradatelný.

inkonka3

JAK JE TO S ODSTRANĚNÍM DPF? JE TO LEGÁLNÍ?

Jak se vůbec u nás nebo v sousedních zemích hledí na odstranění dpf z vozidla?

  V Německu se například připravuje zákon, který by odstranění filtru pevných částic klasifikoval jako trestný čin. U nás se prosadilo uzákonění, že vozidlo s odstraněným filtrem pevných částic prostě neprojde technickou kontrolou. Jako kontrolní zařízení odhalující tuto operaci slouží moderní kouřoměry. Z těchto kroků je patrné, že problém s mikroskopickými částicemi sazí je alarmující a Evropská unie dělá vše pro to, aby jejich produkci a uvolňování do ovzduší co nejvíce omezila.

inkonka4

JAKOU MÁ FILTR DPF ŽIVOTNOST?

Filtr pevných částic má samozřejmě i svou životnost. Samo regenerace zkrátka nemůže fungovat v pravidelně se opakujících intervalech několik let. Po určitém počtu kilometrů vypoví službu a je nutné podstoupit radikální opatření. 

O délce životnosti rozhoduje přístup k samotnému vozidlu a způsob používání. Pokud si koupíte nové naftové vozidlo a jezdíte převážně krátké trasy v městském provozu, je to nejrychlejší cesta na auto hřbitov. Filtr pevných částic potřebuje delší trasy a nejen on, ale i motorová soustava. K vypálení je nutné vyšší konstantní zatížení.

V průměru se však odhaduje, že filtr pevných částic vydrží 80 tisíc až 250 tisíc ujetých kilometrů. Rozptyl je dán mnoha faktory, které celkovou životnost určují jako například objem vozidla nebo způsob užívání. To samozřejmě neznamená, že by se musel filtr kupovat úplně nový. Tento finančně náročný úkon se dá ještě obejít podstoupením odborného vyčištění nebo regenerace. Nákup nového filtru je až tou poslední možností.

Obrázek editujete kliknutím

Proc-filtr-pevnych-castic.cz